Dlaczego inwestowanie w grunty rolne jest opłacalne?

Ziemia jest dobrem ograniczonym i nie da jej się “wyprodukować” więcej. Wielkość populacji na naszej planecie stale rośnie, dlatego popyt na ziemię także stale rośnie. Jak łatwo się domyśleć, wraz ze wzrostem popytu rośnie i cena za ziemię.

Dla przykładu tak przedstawia się wykres obrazujący zmianę ceny hektara ziemi w Polsce na przestrzeni 10 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej:

Ceny ziemi rolnej 2004Q4 - 2014Q2

Warto podkreślić, że od II Wojny Światowej ceny gruntów nigdy nie malały. Głównym czynnikiem wzrostu wartości inwestycji w grunty rolne jest upływ czasu. Specjaliści w branży przewidują, że na przestrzeni następnych 15-20 lat ceny gruntów rolnych mogą wzrosnąć o 1000%.

Inwestycja w grunty rolne ma jeszcze sporo innych zalet w stosunku do inwestycji w mieszkania czy nawet działki budowlane:

  • Ziemia rolna jest najbardziej pierwotną formą nieruchomości, pierwszą w “łańcuchu pokarmowym” rynku. Z tego względu jest stosunkowo tańsza niż na przyykład działki budowlane
  • Grunty rolne są obłożone najniższymi podatkami
  • Średnia roczna stopa zwrotu inwestycji w grunty rolne w Polsce wynosi 20-30% (dane GUS)
  • Grunty rolne można przekształcić w budowlane, co spowoduje wzrost wartości praktycznie z dnia na dzień
  • Niewielkim nakładem kosztów możemy podnieść wartość działki poprzez jej uzbrojenie czy zadbanie o estetykę terenu (np. skoszenie trawy)

Należy także wiedzieć, że ceny ziemi w Polsce są znacznie niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Tak wyglądały ceny za jeden hektar ziemi w roku 2010:

Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej
Dysproporcja cen gruntów w Unii Europejskiej

Jakie ma to znaczenie? Oczywiście większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych co jeszcze bardziej zwiększa popyt i wzrost cen.

Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie grunty zdrożeją aż tak znacznie. Wszystkie grunty rolne w Polsce dzielą się na klasy bonitacyjne. Klasa gruntu oznacza jej przydatność do produkcji rolnej.

Grunty klas I-III, czyli te o najwyższej przydatności do produkcji rolnej, są tanie, ale są one pod ochroną produkcyjną – nie mogą one być przekształcone w działki budowlane.

Grunty klas IV-VI, w głównej mierze nieużytki i ziemia słaba jakościowo w kontekście produkcji rolnej, będą drożeć ze względu na to, że nie są one chronione i oferują szeroką paletę możliwości przekształceniowych już na poziomie gminy. Według statystyk, ceny tych gruntów również rosną szybciej:

Indeks wartosci cen gruntow ze wzgledu na klasy

Dlatego warto zainwestować w grunty tych klas, mimo tego, że ich cena jest wyższa.

Oczywiście klasa gruntu nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność działki inwestycyjnej. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na inne parametry:

  • Lokalizacja.  Specjaliści szacują, że w najbliższej dekadzie to co jest dzisiaj zwykłymi polami w odległości 20-60 kilometrów od dużych miast i znanych kurortów uzyska wysoki wzrost wartości. Jest to stały trend związany z tendencją do poszukiwania terenów pod budowę nieruchomości z dala od zgiełku miast.
  • Dojazd. Oczywiście jest to jedna z najważniejszych cech danego terenu inwestycyjnego, bo przyszli nabywcy ziemi muszą po czymś dojechać do swojej nieruchomości. Jeżeli przy terenie, w który zamierzamy inwestować istnieje już droga dojazdowa do dużego miasta, uzyskamy większe zainteresowanie potencjalnych nabywców.
  • Dostęp do mediów (woda, prąd, gaz). Oczywiście warunkuje to szybkość rozwoju okolicy oraz daje większe prawdopodobieństwo przekształcenia gruntu rolnego w budowlany.

A czy ziemię rolną może kupić każdy? Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 27 kwietnia 2016 r., poz. 585) reguluje możlwości obrotu ziemią rolną i stawia szereg obostrzeń w tym temacie, także w obrocie ziemią prywatną. Jak je obejść? Czytaj dalej…

Jak inwestować w grunty rolne nie mając kapitału i zdolności kredytowej?

W jaki sposób działa dźwignia finansowa?