Skolity

  • Status gruntu: rolny
  • Klasa gruntu: od IV do VI
  • Odleg?o?? od Olsztyna: 24 km
  • Odleg?o?? od Dobrego Miasta : 18 km
  • Jezioro Mor?g: 400,5 ha
  • Najbli?sze jeziora: Mor?g, Gamerki, Skolickie
  • Powiat: Olszty?ski
  • Gmina: ?wi?tki
  • Obr?b: Skolity

Kompleks dzia?ek po?o?ony w bezpo?redniej blisko?ci wsi Stare Kawkowo oraz wsi Skolity. Odleg?o?? od Olsztyna to tylko 24km. Najbli?ej kompleksu znajduje si? jezioro Skolickie, jest to ma?y, ale niezwykle malowniczy zbiornik. Przepi?kne walory krajobrazowe i otoczenie lasów oraz niedu?a odleg?o?? od miasta sprawia, ?e dzia?ki w tym kompleksie maj? bardzo du?y potencja? inwestycyjny. Blisko?? zabudowa? oraz dróg pozwala na uzyskanie warunków zabudowy w przysz?o?ci. Okolica zwana jest warmi?sk? oaz? spokoju. Jest to doskona?e miejsce aby poczu? wyj?tkowo?? Warmii i Mazur.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu

Skolity_mapa_podzialu