Ramsowo III

  • Status gruntu: rolny
  • lasa gruntu: od IV do VI
  • Odleg?o?? od Olsztyna: 20 km
  • Odleg?o?? od Mr?gowa: 35 km
  • Jezioro Dobr?g: 116 ha
  • Najbli?sze jeziora: Dobr?g, Dadaj, Pisz, Tumia?skie
  • Powiat: olszty?ski
  • Gmina: Barczewo
  • Obr?b: Ramsowo

Du?y kompleks dzia?ek nad pi?knym jeziorem Dobr?g. Bliskie po?o?enie kompleksu przy wsi Ramsowo, zapewnia inwestorom dost?p do mediów, co u?atwia uzyskanie warunków zabudowy. W s?siedztwie le?? jeszcze dwa kompleksy z naszej oferty, daje to pewno?? rozwoju okolicy w przysz?o?ci. Niew?tpliw? zalet? tego miejsca, poza walorami krajobrazowymi jest blisko?? du?ego miasta. Droga nr. 16 zapewnia znakomity dojazd do Olsztyna (20 km.) i Mr?gowa (35km.) Przepi?kna okolica i jednoczesna blisko?? infrastruktury s? jasnymi przes?ankami dla inwestorów lokuj?cych tutaj swoje pieni?dze.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu

Ramsowo_III_mapa_podzialu