Ramsowo II

  • Status gruntu: rolny
  • Klasa gruntu: od IV do VI
  • Odleg?o?? od Olsztyna: 20 km
  • Odleg?o?? od Mr?gowa: 35 km v
  • Jezioro Dobr?g: 116 ha
  • Najbli?sze jeziora: Dobr?g, Dadaj, Pisz, Tumia?skie
  • Powiat: olszty?ski
  • Gmina: Barczewo
  • Obr?b: Ramsowo

Kompleks dzia?ek w bezpo?redniej blisko?ci wsi Ramsowo, przy jeziorze Dobr?g. Niedaleka odleg?o?? (20 kilometrów) od Olsztyna sprawia, ?e ta lokalizacja jest atrakcyjn? ofert? dla osób ceni?cych sobie walory przyrodnicze, a tak?e dobry dojazd do miasta. Znakomite po??czenie z kompleksu do Olsztyna zapewnia nowo wybudowana droga nr 16. Blisko?? infrastruktury, szlaków komunikacyjnych oraz kilku dodatkowych zbiorników wodnych, unikalne widoki oraz nieska?ona przyroda, to jasny sygna? dla inwestorów, którzy lokuj? tutaj swoje pieni?dze. Na dzia?kach rolnych w tym kompleksie w przysz?o?ci b?dzie mo?na uzyska? warunki zabudowy.

Otwórz konto testowe, aby sprawdzi? dost?pne dzia?ki

 

Mapy kompleksu

Ramsowo II - mapa podzia?u